יעוץ לחברות וארגונים בנושא תרומה לקהילה ומעורבות חברתית

מטרת הייעוץ היא לארגן ולהבנות את הטיפול בנושא, ולמקסם את הפקת התועלת ממנו לארגון, לעובדי הארגון וכמובן לחברה ולקהילה.
בארגונים שהפעילות כמעט ואינה קיימת מטרת הייעוץ היא להקים את הפעילות בצורה מוסדרת ומועילה על פי תכנית מוסדרת ותקציב ברור.

ארגונים הפועלים בצורה מובנית ומאורגנת בתחום התרומה לקהילה, מפיקים מכך תועלת מרובה העולה במידה ניכרת על התועלת התדמיתית והאתית שמקובל לייחס אליה.

בין התועלות האפשריות מניהול מוסדר של תרומת הארגון לחברה ולקהילה והעמקתה, ניתן לציין, בין השאר:

תרומה לקהילה

מיסוד מועיל של נושא פעילות הארגון בתחום מחייב פעולה מקצועית ויעילה של, זיהוי ותכנון ייחודיים ומותאמים לארגון, תקצוב נכון, הקמת מעגלי מעורבות בתוך הארגון ובסביבתו, פעולות להגברת המחויבות וההתגייסות, דיווח, שימור הפעילות כפעילות מתמשכת והטמעת הפעילות בצורה מוסדרת בתוך הצוות הניהולי והמקצועי בחברה והפקה אופטימלית של התועלות לארגון ולעובדיו מהפעילויות.

אשמח לרתום את הניסיון שלי, כמנהל, כפעיל בתחום, כיושב הראש הועדה לתרומה לקהילה ומעורבות חברתית בלשכת רואי החשבון, וכיועץ – בוגר התכנית ליעוץ אישי למנהלים של המרכז הבין תחומי בהרצליה.