ציור דיוקן של נפש שסועה ומיוסרת, דיוקן פריץ הבר

צופה ההופך להיות שותף בתהליך יצירה של ציור לעיתים, צופה אקראי, או רוכש מזדמן של עבודת אמנות, הופך שותף פעיל בצורתה הסופית, שרידותה וסיפורה של היצירה, גם אם ראה אותה לראשונה לאחר שכבר הייתה מוגמרת. סיפורו של המדען הגרמני-יהודי, זוכה פרס הנובל, אך בה בעת חסר הזהות, ומוכה הגורל פריץ הבר, הוא סמל ודוגמא לקשיי […]