"לעבודה, להגנה ולשלום". איך שיר מרומם נפש מייסד אידיאולוגיה ומניע את הגיוס לפלמ"ח

לפני מספר שנים פגשתי חוקר שעסק באותה עת במחקר לדוקטורט על תנועות נוער. טענת המחקר שלו הייתה שאם תנועת נוער נוסדה ופעלה לאור אידיאולוגיה מסוימת, ברגע שהאידיאולוגיה אינה רלוונטית יותר, או איבדה מחשיבותה, גם תנועת הנוער תשקע ואף תתפרק. סיפרתי לו, שבמקרה יומיים לפני פגישתנו, רכשתי במכירה פומבית ובמחיר שולי, כתב יד של שיר מעניין […]