האם יתכן שמגדל בבל כלל לא היה מבנה?

ברצוני להציע קריאה חדשה לגמרי בפרשת מגדל בבל, התואמת שימוש לשוני שהיה נהוג בעת הקדומה במילה מגדל. על פי קריאה זו מגדל בבל אינו סוג של בנין כי אם מבנה חברתי מעמדי לא ראוי, ומעמד עליון השולט באופן מנצל ופסול. פרשת מגדל בבל מתוארת במקרא בתמציתיות רבה. בניגוד גמור לצמצום הרב בו היא מתוארת בתורה, […]