"היהודי הנודד". על אגדת היהודי הנודד ומרכזיותה בתרבות המערבית. האגדה שדווקא בקרב יהודים, כמעט ואינה מוכרת.

על אגדות ספורות בלבד ניתן לומר כי לא זו בלבד שהשפיעו על התרבות האירופאית, אלא שהשפיעו השפעה מעשית וליוו בפועל התרחשויות ומגמות. בין האגדות הנדירות הללו נמצאת אגדת 'היהודי הנודד'. (או 'היהודי הנצחי') בדרך כלל המונח 'היהודי הנודד' נוכח בתודעתנו כמטבע לשון המבטא את גורל הנדודים והסבל היהודי. אך מונח זה לקוח מאגדה קדומה הנושאת […]