כיצד חתם אחד העם אשר צבי גינצבורג, את שמו ולמה זה בעצם חשוב?

אחד העם וביאליק

אחד העם, או בשמו המלא אשר צבי גינצברג, היה מראשי ההוגים של הציונות, מייסד זרם הציונות הרוחנית, הוגה הרעיונות שלה ומהחשובים במנסחי הזהות היהודית החילונית-לאומית. הוא החל להשתמש בשם העט "אחד העם" בשנת 1889, עם פרסום המאמר ("לא זו הדרך") שמיצב אותו מידית כאחד ממובילי ההגות הציונית בראשיתה וכראש זרם הציונות שנקרא הציונית הרוחנית. הבחירה […]