"פרדוקס המוניטין"- מדוע המוניטין שלנו במקום העבודה מושפע בעיקר דווקא מהעשייה שלנו מחוץ למקום העבודה?

פרדוקס המוניטין

אנו מניחים שהמוניטין המקצועי שלנו במקום העבודה מושפע מיכולות וממיומנויות אישיות, מרקורד ומעשייה מקצועית, וכן מחזון מקצועי. אין בכך כל חידוש. אבל דווקא בתחומים אלה, אנו דומים לרבים אחרים. דומים הרבה יותר משאנו חושבים.הבידול, וכך גם היתרון שלנו, עשויים להגיע ממחוזות אחרים לחלוטין. בחרתי לקרוא לתופעה זו: "פרדוקס המוניטין". הפרדוקס המצביע על כך שהערכה מקצועית […]